Preskúmajte okolité cyklotrasy na elektrobicykloch na rok 2024, vydajte sa na výlet do prírody, alebo si zahrajte stolný tenis na záhrade. My sme na leto pripravení a vy?
Benefit icon Doprava ZADARMO nad 79 EUR Benefit icon MONTÁŽ U VÁS DOMA stroj dovezieme a zmontujeme Benefit icon SERVIS U VÁS DOMA záručný aj pozáručný Benefit icon CEZ 100 ZNAČIEK V PONUKE viac ako 40 000 ks skladom Benefit icon Odoslanie v deň
objednania do 15 h

Ochrana osobných údajov GDPR

Ak je zákazníkom fyzická osoba (subjekt údajov), budeme pri dodávaní našich výrobkov spracovávať jeho osobné údaje. Zákazníci nás môžu ohľadne otázok o spracovaní svojich osobných údajov kontaktovať na e-mailovej adrese info@fitham.sk. Pri spracovaní Vašich osobných údajov sme v postavení tzv. správcu. Ako správca dodržiavame všeobecné záväzné právne predpisy, predovšetkým Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“) a dbáme na ochranu Vášho súkromného a osobného života.
2. Vaše osobné údaje spracovávame pre účely:
a) vybavenia Vašej objednávky a plnenia uzavretej zmluvy, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) dodržanie našich právnych povinností podľa obecne záväz¬ných právnych predpisov, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a da¬ňové doklady);
c) určenie, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
d) marketingu a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie nášho oprávneného záujmu. Na základe uvedeného čl. GDPR budeme tiež zisťovať Vašu spokojnosť s uskutočneným nákupom a to prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto dotazníky Vám zašleme zakaždým, keď u nás nakúpite. Ak toto zasielanie neodmietnete alebo nevyjadríte nesúhlas so zasielaním našich obchodných oznámení. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomuto spracovateľovi môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov preposielané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme opätovne zasielať.
3. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje používané súčasne pre viac rôznych účelov spracovania, budeme ich spracovávať, pokiaľ neodpadne účel s dlhšou dobou spracovania. K účelu s kratšou dobou spracovania ich však prestaneme používať, akonáhle táto doba uplynie. Používame nasledujúce kritéria pre stanovenie doby spracovania osobných údajov našich zákazníkov:
a) k účelu plnenia zmluvy uzavretej so zákazníkom spracovávame Vaše osobné údaje iba do zániku záväzkov z uzavretej zmluvy;
b) k účelu dodržania našich právnych povinností podľa obecne záväz¬ných právnych predpisov spracovávame Vaše osobné údaje iba po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti FITHAM;
c) k účelu určenia výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov spracovávame Vaše osobné údaje do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záväzkov z uzavretej zmluvy. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené naše práva či povinnosti voči Vám, neskončí doba spracovania Vašich osobných údajov pred skončením takéhoto konania;
d) k účelu marketingu spracovávame Vaše osobné údaje do doby, než vyjadríte svoj nesúhlas s týmto spracovaním.
4. Najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho štvrťroku po uplynutí doby spracovania podľa čl. 3 budú príslušné osobné údaje, pre ktoré sa ukončil účel ich spracovania, anonymizované či zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnené osoby).
5. Vaše osobné údaje budeme poskytovať orgánom verejnej moci, ktorým sme povinní poskytovať osobné údaje našich zákazníkov podľa obecne záväzných právnych predpisov. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle na nás ako samostatní správcovia. Vaše osobné údaje budeme ďalej poskytovať našim spracovateľom, s ktorými sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov. Na žiadosť Vám poskytneme aktuálny zoznam spracovateľov, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje. Na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR môžeme predať Vaše osobné údaje ďalším spoločnostiam v skupine FITHAM, a to výhradne pre interné administratívne účely. Na žiadosť Vám radi poskytneme aktuálny zoznam členov našej skupiny, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje.
6. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte množstvo práv, vrátane práva na prístup k osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), práva na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), poprípade obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR). Máte právo vzniesť námietku proti nami vykonávanému spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR) a právo na prenos údajov (za podmienok čl. 20 GDPR). Na výkon týchto práv sa viac menej môžu vzťahovať určité výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách. V prípade, že uplatníte Vaše práva a Vaša žiadosť bude považovaná za oprávnenú, prijmeme požadované opatrenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca (v odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace)
7. Prosím obráťte sa na nás, pokiaľ sa budete domnievať, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi. Ak bude Vaša žiadosť považovaná za oprávnenú, neodkladne odstránime pochybenie. Tým nie je napadnutá Vaša možnosť obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
8. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvným požiadavkám. Nemáte zákonom uloženú povinnosť nám tieto osobné údaje poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku.
9. Objednaním nášho tovaru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní Vašich osobných údajov.

Neviete si rady s nákupom?
Navštívte nákupného poradcu Pozrite si rady a tipy na nákup
Zavolajte nám Radi Vám poradíme telefonicky 0232 44 77 00
Nechajte nám na seba kontakt Môžete nám tiež nechať telefónne číslo a my Vám zavoláme späť