Príďte si osobne vyskúšať a nechať poradiť s výberom trenažérov, posilňovacích strojov či fitness doplnkov na domáce cvičenie. Naši odborní poradcovia vám radi všetko vysvetlia na jednej z našich pobočiek.
Benefit icon Doprava ZADARMO nad 79 EUR Benefit icon MONTÁŽ U VÁS DOMA stroj dovezieme a zmontujeme Benefit icon SERVIS U VÁS DOMA záručný aj pozáručný Benefit icon CEZ 100 ZNAČIEK V PONUKE viac ako 40 000 ks skladom Benefit icon Odoslanie v deň
objednania do 15 h

Prehlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.fitham.sk (ďalej len „internetové stránky“) a zároveň správcom osobných údajov je spoločnosť BODY FIT s.r.o., so sídlom Devínska Nová Ves 7465, 841 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom inšpektorátem SOI pre Bratislavský kraj (dále jen „FITHAM“ alebo „my“).


FITHAM kladie veľký dôraz na ochranu súkromia všetkých návštevníkov a užívateľov internetového rozhrania, a zakladá si na ochrane ich osobných údajov. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.


Cieľom tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookie (ďalej len „prehlásenie“) je informovať Vás o tom, akým spôsobom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, najmä o ich kategorizácii, rozsahu a účele, pre ktorý sú spracovávané, o zdroji, z ktorého sú Vaše osobné údaje získavané a o osobách, ktorým sú Vaše osobné údaje preposielané. Nájdete tu tiež informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.


Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto prehlásenie a beriete na vedomie, že môžeme spracovávať Vaše osobné údaje nižšie uvedeným spôsobom a pre nižšie uvedené účely. Pokiaľ s týmto prehlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

 

Čo sú osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako je napr. meno, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo IP adresa.

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame?

FITHAM zhromažďuje iba také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete, alebo také ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok a prostredníctvom písomnej alebo telefonickej komunikácie s Vami.


Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme môžu zahŕňať:


a) Vaše identifikačné a korešpondenčné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);
b) Vaše kontaktné údaje (napr. kontaktná adresa, e-mail a telefón);
c) elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie, typ prehliadača);
d) údaje potrebné k odbaveniu Vašej objednávky, uzavretie a plnenie zmluvy medzi Vami a nami a poskytovanie objednaných služieb;
e) ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo ktoré zhromaždíme v súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky, uzavretím a plnením zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaním objednaných služieb.
Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov využiť najmä k nasledujúcim účelom:

 

Účel spracovania

Právny dôvod spracovania

K spracovaniu Vašej objednávky, uzavretiu a plneniu uzavretej zmluvy.

Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

K odpovedi na Vaše žiadosti a otázky.

Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaisteniu spokojnosti našich klientov; plneniu zmluvy.

K zodpovedaniu Vašich otázok prostredníctvom našej telefónnej infolinky.

Oprávnená účasť na poskytovaní našich služieb a zaisteniu spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K poskytnutiu služieb, o ktoré ste požiadali.

Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

K Vašej registrácii na našich internetových stránkach.

Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaisteniu spokojnosti našich klientov; plnenie zmluvy.

K odberu noviniek (zasielanie informácii o našich akciách, zľavách a novinkách na Váš e-mail).

Váš predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem pre účely priameho marketingu.

K zisteniu Vašej spokojnosti s uskutočneným nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Oprávnený záujem.

K vyhodnoteniu využitia našich stránok a k zlepšeniu ich obsahu.

Oprávnený záujem, k zaisťovaniu lepšieho poskytovania našich služieb.

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov však nebudeme schopní spracovať Vašu objednávku, nemôže byť uzavretá ani plnená zmluva medzi Vami a FITHAM a ani nemôžu byť naplnené požadované služby (vôbec či v požadovanej kvalite). Pokiaľ k spracovaniu Vašich osobných údajov požadujeme Váš súhlas, ste oprávnený poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.


Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajímame žiadnej tretej strane.

 

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje používané súčasne na viac rôznych účelov spracovania, budeme ich spracovávať, pokiaľ neuplynie účel s dlhšou dobou spracovania. K účelu s kratšou dobou spracovania ich ale prestaneme používať akonáhle táto doba uplynie.
Používame nasledujúce kritéria pre stanovenie doby spracovania Vašich osobných údajov:
(i) k účelu plnenia zmluvy budú Vaše osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s FITHAM;
(ii) k účelu dodržania našich právnych povinností podľa obecne záväzných právnych predpisov spracovávame Vaše osobné údaje iba počas doby trvania príslušnej právnej povinnosti FITHAM;
(iii) k účelu oprávnených záujmov FITHAM budú Vaše osobné údaje spracovávané počas doby trvania príslušného chráneného záujmu FITHAM. Za účelom ochrany našich práv budeme napr. spracovávať Vaše osobné údaje i po zániku záväzkov plynúcich z uzatvorenej zmluvy a to konkrétne do konca 5. kalendárneho roku po zániku záväzku. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom budú riešené naše práva alebo povinnosti voči Vám, však spracovanie neskončí pred ukončením takéhoto konania;
(iv) k účelu marketingu spracovávame Vaše osobné údaje do doby, než vyjadríte svoj nesúhlas s takýmto spracovávaním;
(v) osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať do doby, než udelený súhlas odvoláte (ak nestanovíme pri získavaní Vášho súhlasu kratšiu dobu spracovania).


Zásady používania súborov cookie

Aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby, využívajú naše internetové stránky súbory cookie, to sú krátke textové súbory, ktoré vytvára webový server a ukladá ich do počítača prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaké webové stránky, prehliadač odošle uložený súbor späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si predtým u vás uložil.

V prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookie na našich stránkach, môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača ukladanie súborov cookie zakázať. Pokiaľ však ukladanie súborov cookie zakážete, nebudete pravdepodobne môcť využívať všetky funkcie našich internetových stránok. Viac informácii nájdete tu: Používanie súborov cookie alebo v nápovede Vášho internetového prehliadača.

Widgety sociálnych sietí a iných aplikácii

Na našich internetových stránkach využívame widgety sociálnych sietí Facebook, Twitter, Google+, služby pre hosťovanie videí YouTube a služby RSS. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom použití našich stránok. Akékoľvek osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto aplikácii, môžu byť využité poskytovateľmi týchto služieb. Spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami týchto spoločností (viď odkazy vyššie). FITHAM nemá kontrolu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za rozsah, spôsob a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov týchto aplikácii.

 

Preposielanie osobných údajov. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje budeme preposielať orgánom verejnej moci, ktorým sme povinní preposielať osobné údaje našich zákazníkov podľa obecne záväzných právnych predpisov. Títo príjemcovia budú Vaše osobné údaje spracovávať nezávisle na nás ako samostatní správcovia. Vaše osobné údaje budeme ďalej preposielať našim spracovateľom, s ktorými sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov. Na žiadosť Vám poskytneme aktuálny zoznam spracovateľov, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje. Na základe oprávneného záujmu FITHAM môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším spoločnostiam v skupine FITHAM, a to výhradne pre interné administratívne účely. Na žiadosť Vám radi poskytneme aktuálny zoznam členov našej skupiny, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje.


Vaše osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom našich internetových stránok, nebudú preposielané do tretích krajín mimo Európsku úniu, resp. mimo európsky hospodársky priestor.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov detí

Na našich internetových stránkach vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí. Pokiaľ ste mladší než 16 rokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok dať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (napr. prihlásením k odberu nášho newsletteru), je nutné požiadať Vašich rodičov, opatrovateľov, alebo iného zákonného zástupcu o schválenie takéhoto kroku a to predtým, než nám poskytnete hocijaký osobný údaj. Bez takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Zabezpečenie nazhromaždených údajov

K ochrane Vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia.

Iné internetové stránky

Toto prehlásenie neplatí pre iné internetové stránky, obchodných partnerov ani pre iné tretie strany a to ani v prípade, že by ich internetové stránky boli prepojené s našou internetovou stránkou. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo záruku za ich zásady alebo spracovanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si predtým než poskytnete svoje osobné údaje akýmkoľvek prepojeným alebo odkazovaným internetovým stránkam, preštudovali zásady ochrany osobných údajov a zásady užívania súborov cookies týchto stránok.

Aké máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte množstvo práv, vrátane práva požadovať od FITHAM prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania. Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov FITHAM, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám, či tretej osobe odovzdali osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy, či Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Berte prosím na vedomie, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých prípadoch.


Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené s Vašim súhlasom, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracovaniu pre účel uvedený v spomínanom súhlase. Odvolanie súhlasu sa však nevzťahuje na zákonitosť spracovania v období pred jeho odvolaním.


Pokiaľ sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a my bezodkladne napravíme nežiadúci stav. Tým nie je dotknutá Vaša možnosť podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt).

Váš kontakt pre akékoľvek otázky

Ohľadne otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@fitham.sk.

Zmeny tohto prehlásenia

FITHAM si vyhradzuje právo toto prehlásenie v prípade potreby upraviť alebo doplniť (predovšetkým, aby bol dodržaný súlad s obecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov). Odporúčame Vám toto prehlásenie pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Aktualizované verzie tohto prehlásenia budú vždy k dispozícii na našich internetových stránkach.

 

 

Neviete si rady s nákupom?
Navštívte nákupného poradcu Pozrite si rady a tipy na nákup
Zavolajte nám Radi Vám poradíme telefonicky 0232 44 77 00
Nechajte nám na seba kontakt Môžete nám tiež nechať telefónne číslo a my Vám zavoláme späť